Video

Bán hàng bằng xe tải đồ chơi trong mùa dịch Covid-19

Nguyên 23/03/2020 13:14

Người bán hàng thông minh sử dụng xe tải đồ chơi để đưa hàng cho khách tránh tiếp xúc trực tiếp trong mùa dịch Covid-19.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất