Video

Bán hàng bằng ròng rọc trong mùa Covid-19 tại Thái Lan

Điệp Lê 13/04/2020 14:05

Cửa hàng tạp hóa tại Thái Lan đã tuân thủ quy tắc 2 mét và trao đổi, vận chuyển hàng hóa, tiền bằng ròng rọc.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất