Bài tổng kết cuối năm ngắn gọn "nhất thế giới"

Video

Đăng lúc 06:03 | 30-12-2019

Nam thanh niên trình bày báo cáo tổng kết cuối năm ngắn gọn đến không ngờ, mọi người bật cười và vỗ tay tán thưởng.

CHUYÊN MỤC