VideoVideo

Bài học cuộc sống: Bạn đúng không có nghĩa tôi sai

Bài học rút ra: Trong tình huống cụ thể, ai cũng có cái đúng của riêng mình. Để có cái nhìn toàn diện thì phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật