Bài học cuộc sống: Bạn đúng không có nghĩa tôi sai

Video

Đăng lúc 15:17 | 14-09-2020

Bài học rút ra: Trong tình huống cụ thể, ai cũng có cái đúng của riêng mình. Để có cái nhìn toàn diện thì phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương.

CHUYÊN MỤC