Video

Bác thợ xây làm thơ về vợ

Điệp 27/11/2021 21:57

"Vợ là trăng sáng ngoài hiên! Đi làm hết tháng nhớ đưa tiền, đưa lương. Nhưng vợ cũng là một đôi thùng loa! Một khi nó phát là cả nhà bị bão dông"...

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất