Video

3 chú chó ngồi đợi cậu chủ búng tay mới dám ăn

Hân 24/06/2021 15:07

"Tụi tao đợi hơi lâu rồi á, cho ăn cái đi Sen!", chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất