Video

"1001 cách" phòng chống virus Corona của người dân Trung Quốc

Tiên 31/01/2020 11:28

Người dân Trung Quốc đang trải qua những ngày đấu tranh với dịch virus Corona và đây là "1001 cách" mà họ nghĩ ra để bảo vệ bản thân tốt nhất.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất