Truyện Tranh

Xử lý lũ nghêu 'câm như hến'

22/01/2021 05:50

Mấy con nghêu này đúng là "câm như hến", ngâm muối ớt cũng chẳng chịu mở miệng. Thử dùng tin sốc xem sao...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất