Truyện Tranh

Vũ khí chống Cô Vít của tình nguyện viên

29/07/2021 15:05

Cùng với đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên đầy nhiệt huyết đang góp sức ngày đêm để "Sài Gòn mau khỏe lại".

Vũ khí chống Cô Vít của tình nguyện viên chính là: Tuổi trẻ, nhiệt huyết và tinh thần lạc quan... Họ có thể làm việc đến lúc kiệt sức rồi nằm ngả lưng trên bất kỳ mặt phẳng nào.

Nguyễn Nhật Minh (đội tình nguyện phường Linh Trung, TP Thủ Đức) chia sẻ: "Những khi kết thúc công việc cũng là lúc mình đã kiệt sức, chỉ biết nằm nhoài ra đất. Trong cuộc chiến này, ai cũng mệt nhưng chúng ta phải cố gắng".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất