Truyện Tranh

Virus corona ngày càng tiến hóa thông minh hơn?

28/03/2020 12:20

Khi hệ miễn dịch của con người trở nên mạnh hơn, bè lũ corona bắt đầu tấn công vào neuron thần kinh của họ...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất