Truyện Tranh

Tuần lễ thời trang Sài Gòn Thu Đông xin được phép bắt đầu

Sói Xám 13/01/2021 18:10

Cuối cùng ngày này cũng đến, giới trẻ Sài Gòn cần nhanh chóng "đập hộp", "đập tủ" cho bằng hết quần áo mùa đông trước khi ông mặt trời lại mang nắng về.

À, mà nói tuần lễ thời trang cho oai vậy thôi chứ thực ra được 2, 3 ngày là mừng lắm rồi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất