Truyện Tranh

Tự tin xin việc với tiếng Anh 10 chấm

25/09/2021 10:25

Trong CV em có ghi là IELTS 8 chấm? Vậy để tôi test thử coi trình độ tiếng Anh của cậu thế nào.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất