JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong phần này, Lậc cùng em họ của Kiệt đã khám phá ra một âm mưu phá hoại trung tâm Internet toàn cầu. Còn Liên sẽ đóng vai trò gì trong vụ án này? Mời bạn tiếp tục theo dõi

Mời bạn cùng theo dõi series truyện tranh Đời như Lậc tại đây