Truyện Tranh

Trưởng thành là khi ta biết... ăn hành

12/12/2020 11:03

Ăn hành ở đây là ăn theo nghĩa đen. Khi còn nhỏ chúng ta vẫn thường quan niệm phải biết ăn ớt, ăn hành... mới là người nhớn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất