Truyện Tranh

Trùm cuối giang hồ học đường, người lớn cũng phải nể sợ

06/10/2020 08:15

Từ giang hồ mạng giờ đây các YouTuber bắt đầu khai thác mạnh vào mảng giang hồ học đường.

 Lên YouTube gõ đúng từ khóa, ta sẽ lạc ngay vào ma trận phim dạng web-drama về giang hồ học đường. Chỉ cần đọc tựa đề là biết nhắm vào đối tượng người xem đang tuổi đi học: Lớp trưởng tôi là đại ca, Bạn trai tôi trùm trường, Bạn gái tôi trùm trường, Cô giáo tôi là trùm cuối, Trùm trường đại chiến, Giang hồ học đường, Thiếu gia đi học, Đại ca đi học, Giang hồ đi học, Đại ca giang hồ học đường, …

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất