Truyện Tranh

Trữ vàng đợi vàng lên giá, trữ mì gói chỉ có thể lên cân

Lời: Mỹ Tiên - Tranh: Phương Ròm 13/08/2020 07:30

Trời ơi, bao giờ mới ăn hết đống "vàng sợi" này đây!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất