Truyện Tranh

Tôi luyện tiếng Hàn, bạn tôi học tiếng Thái

15/06/2021 07:30

Tui quyết tâm học tiếng Hàn mà mãi chưa thuộc mặt chữ, nhỏ bạn học tiếng Thái thì mới biết vài từ "Nanno na kha" với "thăm ngàn kẹp ngần"...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất