Truyện Tranh

Tôi không đánh giá cao khả năng của bác sĩ Strange

Anh Trọc Comics 08/05/2022 18:10

Skill điều khiển thời gian của doctor Strange thực ra chỉ lòe được dân công sở, những người vốn quen với việc dậy đúng giờ. Còn so với tôi thì chẳng nghĩa lý gì.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất