Truyện Tranh

Tiệm tạp hóa 6.0

24/09/2021 15:15

Siêu thị giờ vẫn chỉ cà thẻ với quét mã, trong khi bà tạp hóa gần nhà tao đã ứng dụng công nghệ 6.0 rồi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất