Truyện Tranh

Thất bại ngày cuối tháng do lương về không kịp

30/11/2020 14:50

Tháng khuyến mãi đã dần đi qua, thằng Vàng ngồi chờ lương mà lòng như lửa đốt.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất