Truyện Tranh

Thanh niên chuẩn 2021 cao 1m7 có lùn không?

17/04/2021 14:25

Sau 10 năm, chiều cao thanh niên Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tăng gần 4cm. Nhiều người trung bình thập kỷ trước thì nay đã trở thành "nấm lùn"

Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019-2020, chiều cao trung bình nam thanh niên Việt Nam hiện nay là 168,1 cm, tăng 3,7 cm so với năm 2010; nữ cao trung bình 156,2 cm, tăng 1,4 cm.

Như vậy, nam thanh niên chuẩn 2021 cao 1m7 có thể bị coi là "nấm lùn" rồi... Còn các thế hệ trước thì thôi khỏi tính ha!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất