Truyện Tranh

Thằng Vàng tính kiếm người yêu liên hành tinh

28/03/2021 16:50

99,9% con gái trên Trái đất đã quay lưng với Vàng. Hết cách, thanh niên này thử tính toán tìm đường thoát ly khỏi Hệ Mặt trời...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất