Truyện Tranh

Thằng Vàng bất ngờ nằm trong nhóm được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid

25/02/2021 16:15

Xem hết 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên, Vàng không biết mình thuộc nhóm nào cho đến khi chú Lâm phải "phân loại" giúp con trai.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất