Truyện Tranh

Thằng Vàng bắn rap tỏ tình đầu mùa hạ

12/04/2021 07:30

Ưu điểm của thằng Vàng là thời tiết nóng hay lạnh nó đều có thể mượn cớ thả thính được. Còn nhược điểm là từ đó đến giờ chưa ai "ắn câu".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất