Truyện Tranh

Tập đoàn Giàu sang Phú quý đi săn đầu người

02/07/2021 05:20

Thợ săn - tức chuyên gia mảng nhân sự, luôn tỏ ra chuyên nghiệp và lạnh lùng. Họ tiếp cận những ứng viên tốt nhất rồi hạ gục họ bằng một lời đề nghị không thể khước từ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất