Truyện Tranh

Sự lươn lẹo từ chiếc điện thoại chai pin

24/05/2021 16:00

Đọc tin tức thấy nhiều vụ dùng điện thoại lúc sạc pin phát nổ, thằng Vàng bèn nâng cao cảnh giác. Vừa giữ an toàn cho mình, vừa đảm bảo nội quy PCCC.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất