Truyện Tranh

Sống chậm có làm tăng tuổi thọ?

08/05/2021 05:20

Người có nhịp sống chậm thì quá trình trao đổi chất cũng như lão hóa sẽ diễn ra chậm hơn. Nhưng đến nay chưa có ai chứng minh giả thiết đó cả.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất