Truyện Tranh

Sinh con được thưởng tiền

07/11/2021 09:50

Dự thảo Luật Dân số khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh có mức sinh thấp bằng cách hỗ trợ tiền tương đương 1 đến 2 lần mức lương tối thiểu khi sinh con thứ nhất/thứ hai

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất