Truyện Tranh

Quảng cáo online, chạy đâu cho thoát!

Sixteen & Anh Trọc Comics 03/07/2020 07:30

Nghe nói bây giờ các ứng dụng có thể thu thập dữ liệu từ lời nói của bạn, sau đó nó sẽ phát quảng cáo đúng những thứ bạn đang "thèm"...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất