JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bố cáo: Quan bị mù dở, cần tìm thầy lang.

Lời: Dùi - Tranh: Lê Phương