JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vẫn là thằng Bờm và phú ông nhưng lần này không có cái quạt mo...

Tranh và lời: LOOK