JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phi hành gia Apollo 11 bất ngờ chạm trán chú Cuội

Chú Cuội ngồi gốc cây đa, bất ngờ chạm trán phi hành gia Hoa Kỳ

Lời: Dùi - Tranh: Look