Truyện Tranh

Phá sản startup làm bài tập về nhà cho học sinh

10/11/2020 11:40

Dự án khởi nghiệp "làm bài tập về nhà" bị phá sản ngay trong trứng nước bởi người lớn chưa chắc đã bắt kịp chương trình học của bọn trẻ ngày nay.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất