JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đói quá, tôi ghé vô một quán bún ven đường, không ngờ đây lại là quán bún chửi...

Hạ Duy - Tiên - Thị Thính