JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nỗi sợ của tôi: Mất điện thoại liệu tôi có biến mất?

Tôi bị rớt điện thoại vào nước, giờ tôi không còn thứ gì để liên lạc với mọi người cả, tôi sợ mọi người sẽ không nhớ sự tồn tại của tôi...