JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nỗi sợ của tôi: Màn hình điện thoại lúc nửa đêm

Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc và quen tay mở điện thoại lên...