JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nỗi sợ của tôi: iPhone 11 và hội chứng sợ lỗ

Bạn mua một chiếc iPhone 11 nhưng bạn lại mắc hội chứ sợ lỗ (Trypophobia) thì sẽ ra sao?