Truyện Tranh

Nỗi khổ shipper xưa và nay

26/07/2021 06:30

Ngày xưa shipper sợ nhất tìm số nhà trong hẻm "ma trận". Thời giãn cách này, sợ nhất là những đơn hàng toàn từ "chuyên môn", đọc mãi chẳng hiểu gì.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất