JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một thằng nhạt nhẽo, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thế kia làm sao có bồ được!?