Truyện Tranh

Người uy tín bị mất cơ hội

#Sixteen & Anh Trọc Comics 19/06/2021 05:05

Chàng trai đã thực hiện đúng lời hứa "Chỉ ngủ thôi, không được làm trò gì". Nhưng kết cục "uy tín" của thanh niên đã bị đạp đổ không thương tiếc.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất