JavaScript is off. Please enable to view full site.

Người ta nói ai nói dóc càng nhiều thì lưỡi càng dài...

Lời: Dùi - Tranh: Look