Truyện Tranh

Nếu là chim, tớ sẽ là bồ cậu

15/06/2021 05:05

Nếu được biến thành chim, tớ muốn làm chim bồ câu vì nó là biểu tượng của hòa bình. Còn cậu thì sao?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất