Biếm Họa

Mùa đòi nợ cuối năm đã đến

27/01/2021 10:20

Cứ vào dịp cuối năm hoạt động đòi nợ, xù nợ, trốn nợ... lại diễn ra sôi động. Thành công của việc đòi nợ/trốn nợ hoàn toàn phụ thuộc vào "mồm mép" của chúng ta.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất