JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thứ hai bao giờ cũng vậy, kể cả bây giờ không khí Tết đang tràn ngập khắp công sở

Lê Phương (phóng tác)