Truyện Tranh

Mẹ và công nghệ tàng hình từ thế kỷ 22

11/04/2021 08:30

Công nghệ ngày nay mới chỉ làm cho máy bay tàng hình trước rada. Còn công nghệ mà mẹ tôi sử dụng có thể tàng hình với cả thị giác con người.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất