Truyện Tranh

Mấy ngày Tết chỉ hít không khí cũng thành hình tròn

20/02/2021 19:30

Có những người kỳ lạ, cơ thể tự hấp thu tinh hoa của trời đất, vì vậy dù ngày Tết không dám ăn uống gì mà vẫn tăng ký vù vù. "Nỗi oan" này có ai hiểu thấu!?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất