JavaScript is off. Please enable to view full site.

Anh Mười nào? Nghĩ sao iPhone 11 ra rồi giờ em còn xài "mười" chứ?