Truyện Tranh

Linda Kiều và hội chị em Tuesday

Tuesday dịch ra tiếng Việt là "thứ Ba", một cách viết tắt lại của "người thứ ba", chuyên ngáng đường hạnh phúc người khác. Tuy vậy Tuesday cũng có giá của Tuesday chứ bộ!

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất