Truyện Tranh

Lan đột biến lên sàn như tiền ảo

23/06/2021 11:35

Lan đột biến bình thường đã "ảo" rồi, bây giờ còn sinh ra thêm lan mã hóa. Cấp độ "ảo" tăng gấp nhiều lần.

"Nhà đầu tư" có thể sở hữu sản phẩm lan ảo này thông qua hình thức đấu giá và giao dịch bằng tiền mã hóa. Người ta có thể chứng minh mình là chủ sở hữu duy nhất của "cây lan" này, giống như việc sưu tầm lan đột biến ngoài đời thực.

Những cây lan đột biến được biến thành dạng NFT nhờ sử dụng công nghệ AR. (NFT là một chứng chỉ xác thực kỹ thuật số không thể sao chép, sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu các loại hàng hóa điện tử).

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất