Truyện Tranh

Lần đầu tiên: Xem hoạt hình Dương Quá trên báo giấy!

18/05/2021 10:25

Lần đầu tiên hoạt hình xuất hiện trên báo giấy Tuổi Trẻ Cười với siêu phẩm "Sự tích cơm chiên Dương Châu". Cách xem như thế nào mời bạn cùng xem hướng dẫn.

Điều kiện cần là bạn phải có một chiếc smartphone (rẻ hay mắc không quan trọng). Điều kiện đủ là bạn đã có trên tay tờ Tuổi Trẻ Cười số 15-5-2021.

Thế là bạn đã có thể thưởng thức bộ phim hoạt hình về Dương Quá và sự ra đời của cơm chiên Dương Châu.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất